Eating 🦴🦴🦴 until I get Colonel Ruffs! | HOW MANY BOXES?!

  áƒœáƒáƒ®áƒ•áƒ”ბი 370,762

KairosTime Gaming

თვის წინ

Colonel Ruffs Box Opening Challenge - Eating 🦴🦴🦴 | KairosTime
Subscribe Here ► goo.gl/1qE15w
Brawl Stars Creator Code ► bit.ly/2nQd1Cd
Join & become a channel member ► bit.ly/2NsjYTA
Colonel Ruffs is the newest brawler and it is time to try and unbox him in this crazy Unboxing Challenge! For this challenge I'm going to be eating fake dog treats and dog food until I unlock Colonel Ruffs. Supercell sent me a package that got destroyed so I had to come up with something else to make up for it. How many boxes will it take to unlock Colonel Ruffs!? It's going to take several gems, mega boxes, and brawl boxes & we're about to find out how much!
My Phone comes from OnePlus: oneplus.ws/TribeN10
-----------------------------------------------------------------------------
Enjoy 20% off from Incase. Use code TRIBE20 - trb.gg/incase
Incase designs an ecosystem of bags and accessories that provide the best possible mobility and experience to keep your ideas protected.
-----------------------------------------------------------------------------
EPIC SUPPORT!
► GEpost Sponsorship Perks! goo.gl/yCK7iW
► Patreon Sponsorship Perks! goo.gl/W2t6Yq
► Twitch Subscriber Perks! goo.gl/93CivX
► KairosTime Merch! goo.gl/EbP9e3
-----------------------------------------------------------------------------
SOCIAL MEDIA!
► Twitch: www.twitch.tv/kairostime_gaming
► Instagram: kairostime_gaming
► Facebook Page: goo.gl/WxSczQ
► Twitter: KairosTime
► Discord Server: discord.gg/kairos
-----------------------------------------------------------------------------
Follow Tribe Gaming:
▶ Twitter: tribegaming
▶ GEpost: gepost.info
▶ Instagram: tribegaming
► Discord: discord.gg/tribegaming
-----------------------------------------------------------------------------
BRAWL STARS PLAYLISTS
► Brawl Stars Olympics : goo.gl/SPbGtJ
► Competitive Tier List: goo.gl/aioZxU
► Mini Games & Challenges: goo.gl/33hf4x
► Let's Play with Lex: goo.gl/qbisWk
► PRO Interviews: goo.gl/Wom22n
► Strategy Guides: goo.gl/KDfK1B
► Brawler Guides: goo.gl/YC2fjW
-----------------------------------------------------------------------------
Thumbnail for this video may contain artwork from freefgp
-----------------------------------------------------------------------------
This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy

კომენტარები
KairosTime Gaming
KairosTime Gaming თვის წინ
I blame US Customs & Border Protection for saving me from Starr Park!! USE CODE KAIROS ► bit.ly/2nQd1Cd Subscribe Here ► goo.gl/1qE15w
David Ar
David Ar 11 დღის წინ
Can I buy cologne Ruffs bowl please?
Iordache Eduard Francisc
Iordache Eduard Francisc 17 დღის წინ
lmao
Alex747
Alex747 18 დღის წინ
Damn you Boe Jiden
Antonio NL
Antonio NL 24 დღის წინ
You have 666k subscribers 😱😱😱 666😵😵😵
Hell Gamer OP
Hell Gamer OP 27 დღის წინ
@Krissie Santos seems legit
Star5星
Star5星 5 საათის წინ
Kairos when Stu get released: EATING TIRES UNTIL I GET STU
Dria doicescu
Dria doicescu 11 საათის წინ
Im jealous
ML Gaming Channel
ML Gaming Channel 15 საათის წინ
What for STU? Lololol please try to get it from boxes orrrr just the shortest vid ever
Blackwidow 1
Blackwidow 1 20 საათის წინ
If a animal BRAWLER comes out: Panda:bamboo Cat:cat food Lion:any type of meat
YEW Tsz Fung Student
YEW Tsz Fung Student დღის წინ
Hope you get luck
Shivay Suryawanshi
Shivay Suryawanshi 2 დღის წინ
Love your videos they are very funny and challenging
A Yo Fool
A Yo Fool 2 დღის წინ
6:23 perfectly cut scream XD
shadow
shadow 3 დღის წინ
Rip ur stomic
Ehsan Barbaar
Ehsan Barbaar 3 დღის წინ
Yesterday I got Gale on brawl box😳:D
Isaiah Silva
Isaiah Silva 4 დღის წინ
I wonder what was blurred while he was doing kairos in the bs shop
حيدر الحداد
حيدر الحداد 4 დღის წინ
Das the food tes good?????
I.T.G-Gamer
I.T.G-Gamer 4 დღის წინ
the crunching sound of him eating is so satisfying(it makes me feel like eating it)
ɴᴀᴏᴍɪ ᴀsʜɪʀᴀᴄᴇᴛᴛ
ɴᴀᴏᴍɪ ᴀsʜɪʀᴀᴄᴇᴛᴛ 5 დღის წინ
Dog food
ɴᴀᴏᴍɪ ᴀsʜɪʀᴀᴄᴇᴛᴛ
ɴᴀᴏᴍɪ ᴀsʜɪʀᴀᴄᴇᴛᴛ 5 დღის წინ
I actually like dog foods
Burst Thumb
Burst Thumb 6 დღის წინ
why does kairos make nonn feeling when eating them
ThebrawlGamer Stars
ThebrawlGamer Stars 7 დღის წინ
Are this real or cookies
Vedad Cajo
Vedad Cajo 7 დღის წინ
I dont now but that looks tasty
Kabil Tairi
Kabil Tairi 7 დღის წინ
Why do people say that colonel ruffs is a helper cuz his super is a supplydrop.but he’s not the one who brings down the supply drop it’s actually the people who fly the airplane or whatever their flying so they are the actual helpers
Kabil Tairi
Kabil Tairi 7 დღის წინ
Why do people say that colonel ruffs is a helper cuz his super is a supplydrop.but he’s not the one who brings down the supply drop it’s actually the people who fly the airplane or whatever their flying so they are the actual helpers
Pedro Matar
Pedro Matar 7 დღის წინ
This is the most disgusting video I have ever seen🤮🤮🤮🤮🤮
Danielpro- BS
Danielpro- BS 9 დღის წინ
Kairos woke up today and decided to torcher himself
Yunus Ahmed
Yunus Ahmed 9 დღის წინ
It’s not cornel
computerold12 playz
computerold12 playz 9 დღის წინ
Me:i hear this is cokkies Supercell:👌we are trusting you have a free nothing👌
GcubePlayer 8
GcubePlayer 8 10 დღის წინ
And here's a grown man eating dog treats
Karim Badawi
Karim Badawi 10 დღის წინ
Yo why do u look like your having fun eating dog food
Mudiwa Tumbare
Mudiwa Tumbare 10 დღის წინ
Remember the amber one😂😂
David Paredes
David Paredes 11 დღის წინ
Supercell is evil
David Paredes
David Paredes 11 დღის წინ
Good
RODRIGO CARDOZO
RODRIGO CARDOZO 11 დღის წინ
flashing number and he got edgars star power
Preethi Balakrishnan
Preethi Balakrishnan 11 დღის წინ
dude ya know that you just putting a clip all over again not really eating FAKER!!
Shah Kabir
Shah Kabir 11 დღის წინ
It looks like your enjoying it
Becky Vega
Becky Vega 12 დღის წინ
im in a blast in this vid like I keep watching this
Abul Qasim
Abul Qasim 12 დღის წინ
I got really lucky and got him so easy
ashraf mansour
ashraf mansour 2 დღის წინ
Hi! Abul Qasim
Mr. freddel
Mr. freddel 12 დღის წინ
The next mukbang.
aca Ilic
aca Ilic 13 დღის წინ
I think thats not real dog food bc u werent making faces
KINGMZ
KINGMZ 13 დღის წინ
I felt full to by just watching you awh
Rolly Plays
Rolly Plays 14 დღის წინ
6:23 That 😂😂😂 was so funny bursted my ears out
Tahmina Sultana
Tahmina Sultana 14 დღის წინ
Those "dog" treats don't look bad lol
Levi Salomons
Levi Salomons 14 დღის წინ
If Dogs were like Humans
Levi Salomons
Levi Salomons 14 დღის წინ
Kairos: nom nom nom. Eazy. tasty Me: Pukes. how Guys Kairos has gone crazy
Brendan McEnery
Brendan McEnery 15 დღის წინ
Is my dog colonel ruffs because my dog has the same type of bowl
Sabrine Abushuteye
Sabrine Abushuteye 15 დღის წინ
kairos do a vidio with lex
Anime Talks
Anime Talks 15 დღის წინ
i wish I had the gems and money to keep going with boxes until I get anything mythic or above as i have all epic and below brawlers and almost all of the chromatic brawlers
Breakfast Yummy
Breakfast Yummy 15 დღის წინ
So un cool
lenni hakkarainen
lenni hakkarainen 15 დღის წინ
How you enjoy on dog food?
Aryxiax
Aryxiax 15 დღის წინ
is it actually dog food
CyberHack HD
CyberHack HD 15 დღის წინ
Enjoy your Meal!
Zero -Brawl Stars
Zero -Brawl Stars 16 დღის წინ
Kairos ASMR
I DeUglyPotato
I DeUglyPotato 16 დღის წინ
Me thinking he is eating nuggets in the thumbnail :
peri
peri 16 დღის წინ
Why
Geo_ Smile
Geo_ Smile 16 დღის წინ
Kairos ASMR XD
RainDropFN
RainDropFN 17 დღის წინ
Those are good
Random dude
Random dude 17 დღის წინ
That looks yummy
Xty - Among Us
Xty - Among Us 17 დღის წინ
Me, Colonel Ruffs document: "No cheating." Kairos: also cheats with brawl pass
Xty - Among Us
Xty - Among Us 17 დღის წინ
No cheating, Kairos. RUFF!
danny chee hoon
danny chee hoon 17 დღის წინ
Eek so dis)
ムのズノ
ムのズノ 18 დღის წინ
İlk enzel abi çekti 😏👌
omar ahmed
omar ahmed 18 დღის წინ
Doese that even taste good?!
Mohd Shazali Shamsudin
Mohd Shazali Shamsudin 18 დღის წინ
how it feels to chew five dog food:6:20
Alex747
Alex747 18 დღის წინ
Imagine if the ruffs and ready dog food had poison in it
Techpatel
Techpatel 19 დღის წინ
I mean didn’t eat it on the ps
Techpatel
Techpatel 19 დღის წინ
Ok one that’s not real dog food 2 the pebbles are reases cereal 3 at least act like it’s dog food you mad it look like it tasted good ps you broke a rule because You did eat actual dog food
Monocrone Gaming
Monocrone Gaming 19 დღის წინ
are they
Monocrone Gaming
Monocrone Gaming 19 დღის წინ
Are those real dog treats, cause like seriously if they are you seem to be lovin them
My Amusing World
My Amusing World 19 დღის წინ
Ngl I got colonel ruffs on a brawl box not big or mega a brawl box and I wasn't even trying to get em
Grady Peterson
Grady Peterson 20 დღის წინ
I can’t wait for a poop emoji brawler 😂💩
Irene Delgadillo
Irene Delgadillo 20 დღის წინ
Is it good or not
ZEK TEG REX
ZEK TEG REX 20 დღის წინ
Is that Riley dog traits
NOOB 4 LIFE
NOOB 4 LIFE 20 დღის წინ
Fun fact : it isn’t dog food
Olga Villafuerte
Olga Villafuerte 21 დღის წინ
3:33 that face though..
Oski_Gamer
Oski_Gamer 21 დღის წინ
after this video he is eating his dog food
AV3N1T XD
AV3N1T XD 21 დღის წინ
Hi dog 🐶
ImpulseRaphii
ImpulseRaphii 21 დღის წინ
I was maxed for a while but today, after 550 draws, didnt get Ruffs....
CryingBoy YT
CryingBoy YT 21 დღის წინ
You serious? 🤣🤣🤣🤣🤣
Daring Gamer
Daring Gamer 21 დღის წინ
It took me only 12 boxes to unlock him.
Илья Карачёв
Илья Карачёв 21 დღის წინ
Прикольно
Qwertyuiop Asdfghjkl
Qwertyuiop Asdfghjkl 22 დღის წინ
It looked like he enjoyed those snacks
Qwertyuiop Asdfghjkl
Qwertyuiop Asdfghjkl 22 დღის წინ
Again?...wow
Alexander Hauch
Alexander Hauch 22 დღის წინ
I never knew you had COVID-19
GigaGodPlays
GigaGodPlays 22 დღის წინ
Nah for real you got covid?
Cameron Gamer27
Cameron Gamer27 22 დღის წინ
He seems to like it XD
AnimeVibe
AnimeVibe 23 დღის წინ
I love these videos please keep making more!
Scfter
Scfter 23 დღის წინ
RAAAAAAAAAAAAAAAA 6:23
Surreal
Surreal 23 დღის წინ
You mean you had the flu because everyone dies from the Convidsthese days and nothing else. Anyway glad you magically survived 👍
Qi Han Ma
Qi Han Ma 23 დღის წინ
Ah ah ah!!
Å ajke HD
Šajke HD 23 დღის წინ
666 thousand subscribers
beastYT
beastYT 23 დღის წინ
Me when i heard starr park: oh shit damn and here me go again
Antoine Azrak
Antoine Azrak 24 დღის წინ
Are they good
cute_Scarr Games
cute_Scarr Games 24 დღის წინ
Lol love the eating vids when u don’t get the new brawler cuz it’s funny 🤣
cute_Scarr Games
cute_Scarr Games 24 დღის წინ
Omg 666k subs!,?!?!?!?
cute_Scarr Games
cute_Scarr Games 24 დღის წინ
Love the vids!!!
albin bg and bs
albin bg and bs 24 დღის წინ
Me: see a doggo brawler Colonel ruffs: nO DoNt CAaL mE dOggO
Vineet Shirsodi
Vineet Shirsodi 24 დღის წინ
It feels so weird to see a grown man do this 😂
thrie verse
thrie verse 24 დღის წინ
OMG Kairos 666k subs
Dodge Dougherty
Dodge Dougherty 24 დღის წინ
Did the Scooby snacks taste good or not please reply to me
Skimsam y
Skimsam y 25 დღის წინ
I bought Virus 8-Bit but the creator code was already gone and I forgot to type it again! Im so sorry :/
Tudor Lazarescu
Tudor Lazarescu 25 დღის წინ
6:24 Love your scream👍
kairosTime Gaming
kairosTime Gaming 25 დღის წინ
remember to use code kairos hey join my other discord server discord.gg/zRJnqKSA
Mohannad Dashli
Mohannad Dashli 25 დღის წინ
#Dernita
Underfoot 47
Underfoot 47 25 დღის წინ
He made the exception of not having it really easy by eating the two best things
Eating ☠️☠️☠️ until I get Byron! | HOW MANY BOXES?!
17:59
KairosTime Gaming
ნახვები 473 ათ.
New Brawler STU BREAKDOWN! | Power League EXPLAINED! | Update Info!
14:06
KairosTime Gaming
ნახვები 334 ათ.
„იდეალური დედა“ - სეზონი 4, ეპიზოდი 6
28:02
პირველი არხი - სერიალები
ნახვები 97 ათ.
Highlights CA Osasuna vs FC Barcelona (0-2)
1:33
LaLiga Santander
ნახვები 894 ათ.
Çukur 4.Sezon 26.Bölüm Fragmanı | "Burası Çukur gibi kokmuyor"
1:06
Show TV
ნახვები 978 ათ.
COLONEL RUFFS OLYMPICS! | 19 Tests! | BEST Support?!
11:45
KairosTime Gaming
ნახვები 458 ათ.
Eating 🔥🔥🔥 until I get Amber | Legendary Unboxing Challenge!
16:00
KairosTime Gaming
ნახვები 621 ათ.
Minecraft, But You Can Mine The Entire Chunk...
22:13
TapL
ნახვები 18 მლნ
i am... colonel pugs 🐶
14:31
Orange Juice Gaming
ნახვები 315 ათ.
Brawl Theory: Families, 5 CONFIRMED Relationships & More!
14:31
KairosTime Gaming
ნახვები 1,1 მლნ
New Brawler Kit?! | Something BIG is coming! | Update Predictions & Wish-List!
19:39
KairosTime Gaming
ნახვები 344 ათ.
Eating 🧣🧣🧣 for Edgar! | Unboxing Challenge...
12:56
KairosTime Gaming
ნახვები 360 ათ.
This Minecraft Map Read My Mind...
54:22
DanTDM
ნახვები 2,8 მლნ
LUCKIEST BOX OPENING (7 Brawlers) 🎁
12:57
Orange Juice Gaming
ნახვები 794 ათ.
Eating 🧊🧊🧊 until I get Lou! | How many Gems & Mega Boxes!?
16:34
KairosTime Gaming
ნახვები 523 ათ.
„იდეალური დედა“ - სეზონი 4, ეპიზოდი 6
28:02
პირველი არხი - სერიალები
ნახვები 97 ათ.
Highlights CA Osasuna vs FC Barcelona (0-2)
1:33
LaLiga Santander
ნახვები 894 ათ.
Çukur 4.Sezon 26.Bölüm Fragmanı | "Burası Çukur gibi kokmuyor"
1:06
Show TV
ნახვები 978 ათ.
EFSANE SET GERÄ° GELDÄ°! 99999 UC BASCAKTIM KÄ°! NE OLDU? PUBG Mobile
13:08
Vural Üzül
ნახვები 609 ათ.
ბიბი #1
1:33
Andrew - Mobile Gaming
ნახვები 52 ათ.
The Witch - Animation vs. Minecraft Shorts Ep 21
14:09
Alan Becker
ნახვები 17 მლნ